• منتشر شده در ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

    بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی و تام الاختیار آن ها می رساند :

    پیرو آگهی منتشره روز چهارشنبه مورخ 1398/12/14 درروزنامه های دنیای اقتصاد به شماره 4843 و جوان به شماره 5883 مجمع عمومی فوق العاده ادغام بانک مهراقتصاد( سهامی عام ) و با توجه به ابلاغیه های صادره توسط مراجع ذیصلاح مبنی برممنوعیت برگزاری هرگونه همایش ، نشست و نظایرآن ازجمله : اجتماعات ، گردهمایی و..... به دلیل شیوع بیماری کرونا ،مجمع فوق درروز یکشنبه مورخ 98/12/25 ساعت 11 صبح لغو و تصمیم گیری درخصوص دستورجلسات آن ، به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقبا اعلام خواهد شد موکول می گردد

        باسپاس

    اداره امورمجامع و سهام