• منتشر شده در ۱۳۹۸/۰۴/۲۷

    با سلام و احترام :

    بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی و تام الاختیار آن ها می رساند، پیرو آگهی منتشره روز پنج شنبه مورخه 1398/04/20 در روزنامه های دنیای اقتصاد به شماره 4652 و جوان به شماره 5696 مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مهر اقتصاد در روز دوشنبه مورخ 1397/8/04/31 ساعت 10:00 صبح لغو و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات آن ، به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام خواهد شد ، موکول گردید .

    اداره امور مجامع و سهام