• منتشر شده در ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

    بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی و تام الاختیار آن ها می رساند :

                 پیرو آگهی منتشره روز چهارشنبه مورخ 1398/12/14 درروزنامه های دنیای اقتصاد به شماره 4843 و جوان به شماره 5883 مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده    ( سالیانه ) بانک مهراقتصاد( سهامی عام ) و با توجه به ابلاغیه های صادره توسط مراجع ذیصلاح مبنی برممنوعیت برگزاری هرگونه همایش ، نشست و نظایرآن ازجمله : اجتماعات ، گردهمایی و..... به دلیل شیوع بیماری کرونا ،مجمع فوق درروزیکشنبه مورخ 98/12/25 ساعت 9 صبح لغو و تصمیم گیری درخصوص دستورجلسات آن ، به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقبا اعلام خواهد شد موکول می گردد

     

    با سپاس اداره امورمجامع و سهام